Atrakcje

Goście mogą przebywać w Magnolii przez cały rok, jej położenie  pozwala  na  korzystanie  z  wielu  atrakcji bliższej
i dalszej okolicy:

Wiosna